40 år hos Robert Damkjær – uden én sygedag 

 

Arbejdsglæde, godt kollegaskab og masser af håndbold - det er nogle af årsagerne til, at
Robert Damkjær A/S nu kan fejre vores seneste 40 års jubilar, der til dato ikke har haft én eneste sygedag!

Jubilaren er Robert Damkjærs dygtige senior planlægger Hans Oluf Gellert, der er trods
sine 63 år, har tænkt sig at blive hos virksomheden nogle år endnu. ”Jeg bliver ved så længe,
jeg er sund og rask. Og nu har jeg da ikke haft én sygedag i de 40 år, jeg har været her”, fortæller han.

- Og Hans Olufs beslutning om at fortsætte er til stor glæde for kollegerne, for som fabriksmester Lone Lindskjold siger, er han én af de bedste kolleger, man kan tænke sig.

Hans Oluf blev fejret med manér i Robert Damkjærs kantine, hvor hele virksomheden mødte
op for at give han et ordentligt bifald på dagen. Poul Erik Damkjær, der startede virksomheden
op med sin far, gav ligeledes Hans Oluf en masse rosende ord med på vejen og takkede for de mange års gode samarbejde.

2012

alt