Certificering


Hvad er en certificering?
Ordet 'certificering' kan betyde godkende, give tilladelse eller gøre sikker. F.eks. kan processer,
varer eller systemer certificeres, og som fødevarevirksomhed kan man vælge at blive certificeret
inden for forskellige områder. 

Robert Damkjær certificeres i forskellige internationale standarder inden for fødevaresikkerhed
samt certificeres i halal. Vi vil som eksportvirksomhed gerne imødekomme de krav, der stilles
fra forskellige lande, kundegrupper og supermarkedskæder.  

Certificering udføres af en udefrakommende instans, som udfører jævnlige grundige tilsyn, og
dermed kontrollerer, at alle pågældende krav overholdes.

Læs nærmere om vores certificeringer:

IFS-certificering
BRC-certificering
Halal-certificering


I Danmark besøger fødevaremyndighederne jævnligt fødevareproducenter.
Du kan se vores seneste kontrolrapport ved at klikke her.

 
        
                      

IFS 

robert damkjaer brc food certificated

 

Halal-certificeringsside---logoer