Pølsemager med enestående håndelag - Jep Skøtt 50-års jubilæum

Vi er stolte af at fejre endnu et 50-års jubilæum hos Robert Damkjær. Vores dygtige pølsemager Jep Skøtt kunne i juli 2020 fejre sit flotte jubilæum.

Da Jep var færdig med 7. klasse, sagde hans mor, at han skulle finde et arbejde – ellers skulle han i skole igen. Naboen, som arbejdede hos Robert Damkjær, gav Jep et tip om en ledig mesterlæreplads som pølsemager. Den plads fik Jep heldigvis!

Med uddannelsen som pølsemager har Jep udfoldet sin fagmæssige dygtighed i virksomheden på mange områder, han har bl.a. betjent hurtighakkermaskiner, håndteret dåseproduktion, styret pølsesprøjter (spegepølser og kødpølser) m.m.

Jep nævner, at han i alle årene har været glad for det gode samarbejde med sine kolleger samt grundlægger Poul Erik Damkjær.

Grundlægger Poul Erik roser Jep for hans flittighed og arbejdsomhed samt for at have en særlig medfødt evne til at få ofte komplicerede maskiner til at køre, hvilket har været til stor fordel for firmaet.

Vi takker Jep for hans uundværlige bidrag og det gode samarbejde gennem halvtreds år - og vi ser frem til endelig at kunne holde stor jubilæumsfest.

September 2022
(På øverste billede ses Jep og kollegaen Susanne)